لیست پزشکان دکتر معصومه مرادی دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
  • دکتر معصومه مرادی

سلام. دکتر معصومه مرادی هستم، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی 10:00

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:00

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:00