لیست پزشکان دکتر حمید جلیلوند متخصص داخلی
  • دکتر حمید جلیلوند

سلام. دکتر حمید جلیلوند هستم، متخصص داخلی 13:21

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 13:21

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 13:21