لیست پزشکان دکتر مهدیه تقوایی متخصص داخلی
  • دکتر مهدیه تقوایی

سلام. دکتر مهدیه تقوایی هستم، متخصص داخلی 15:24

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:24

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:24