داروخانه تهران نو (دکتر باقر محمد پور سابق)

داروخانه تهران نو (دکتر باقر محمد پور سابق)

  • آدرس تهران-خیابان دماوند- بین خیابان آیت و چهارراه خاقانی -پلاک 1273 -طبقه همکف- واحد شمال شرقی
  • تلفن 02177428567

درباره داروخانه تهران نو (دکتر باقر محمد پور سابق)


آدرس داروخانه تهران نو (دکتر باقر محمد پور سابق)

  • تهران-خیابان دماوند- بین خیابان آیت و چهارراه خاقانی -پلاک 1273 -طبقه همکف- واحد شمال شرقی
  • 02177428567