اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

داروخانه عسگری

داروخانه عسگری

  • آدرس البرز - کرج - بلوار طالقانی جنوبی - پایین تر از چهارراه - مقابل ساختمان سبز
  • تلفن 02632209594

درباره داروخانه عسگری


آدرس داروخانه عسگری

  • البرز - کرج - بلوار طالقانی جنوبی - پایین تر از چهارراه - مقابل ساختمان سبز
  • 02632209594