داروخانه آتی ساز شرق(گل افشان)

داروخانه آتی ساز شرق(گل افشان)

  • آدرس تهران-خیابان پاسداران - میدان هروی -خیابان وفامنش شمالی -تقاطع خیابان مکران شمالی -جنب بانک اقتصاد نوین -پلاک 18 -واحد همکف
  • تلفن 02122471896

درباره داروخانه آتی ساز شرق(گل افشان)


آدرس داروخانه آتی ساز شرق(گل افشان)

  • تهران-خیابان پاسداران - میدان هروی -خیابان وفامنش شمالی -تقاطع خیابان مکران شمالی -جنب بانک اقتصاد نوین -پلاک 18 -واحد همکف
  • 02122471896