داروخانهداروخانه دکتر بهزادی

داروخانه دکتر بهزادی

  • آدرس تهران-خیابان ولیعصر -پشت بیمارستان دی -خیابان شاهین -مرکز تخصصی پوست به سیما
  • تلفن 02188876552

درباره داروخانه دکتر بهزادی


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس داروخانه دکتر بهزادی
  • تهران-خیابان ولیعصر -پشت بیمارستان دی -خیابان شاهین -مرکز تخصصی پوست به سیما
  • 02188876552
مجوز ها و تاییدیه ها