داروخانه دکترحمید کنگری

داروخانه دکترحمید کنگری

  • آدرس تهران-خیابان شهید رجائی- میدان بهشت بلوارشهید دستواره -نرسیده به 24 متری نبش کوچه ایمانی پلاک 99
  • تلفن 02155180333

درباره داروخانه دکترحمید کنگری


آدرس داروخانه دکترحمید کنگری

  • تهران-خیابان شهید رجائی- میدان بهشت بلوارشهید دستواره -نرسیده به 24 متری نبش کوچه ایمانی پلاک 99
  • 02155180333