داروخانه دکتر ادیب هاشمی

داروخانه دکتر ادیب هاشمی

  • آدرس تهران-انتهای اشرفی اصفهانی -خیابان سیمون بلیوار -خیابان شهید فکوری -پلاک 1 -واحد 1 زیر همکف
  • تلفن 02144853757

درباره داروخانه دکتر ادیب هاشمی


آدرس داروخانه دکتر ادیب هاشمی

  • تهران-انتهای اشرفی اصفهانی -خیابان سیمون بلیوار -خیابان شهید فکوری -پلاک 1 -واحد 1 زیر همکف
  • 02144853757