داروخانه  باختر(دکتر ستار باختر)

داروخانه باختر(دکتر ستار باختر)

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی بانک مسکن
  • تلفن 04133346986

درباره داروخانه باختر(دکتر ستار باختر)


آدرس داروخانه باختر(دکتر ستار باختر)

  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی بانک مسکن
  • 04133346986