داروخانه  امیرکبیر(دکتر اقبال)

داروخانه امیرکبیر(دکتر اقبال)

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خبایان آزادی - سه راه گلگشت - کوی شفا - ساختمان طوبی - طبقه همکف
  • تلفن 04133377344

درباره داروخانه امیرکبیر(دکتر اقبال)


آدرس داروخانه امیرکبیر(دکتر اقبال)

  • آذربایجان شرقی - تبریز - خبایان آزادی - سه راه گلگشت - کوی شفا - ساختمان طوبی - طبقه همکف
  • 04133377344