اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بهنیا

آزمایشگاه بهنیا

  • آدرس تهران - خیابان قلعه مرغی - خیابان فلاح - بین 16 عیوض خانی پلاک 406
  • تلفن 55711704

درباره آزمایشگاه بهنیا


آدرس آزمایشگاه بهنیا

  • تهران - خیابان قلعه مرغی - خیابان فلاح - بین 16 عیوض خانی پلاک 406
  • 55711704