آزمایشگاه سانترال

  • آدرس تهران - خیابان قزوین - خیابان قلعه مرغی - کوچه شهیدزمانی - پلاک 1(ایستگاه مدرسه)
  • تلفن 55655444 , 5655474

درباره آزمایشگاه سانترال


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه سانترال
  • تهران - خیابان قزوین - خیابان قلعه مرغی - کوچه شهیدزمانی - پلاک 1(ایستگاه مدرسه)
  • 55655444 - 5655474
مجوز ها و تاییدیه ها