گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه تشخیص طبی حافظ

  • آدرس تهران - خیابان هلال احمر - بین چهارراه نواب وچهارراه عباسی - روبروی بیمارستان شهید فهمیده
  • تلفن 55666692

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی حافظ


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی حافظ
  • تهران - خیابان هلال احمر - بین چهارراه نواب وچهارراه عباسی - روبروی بیمارستان شهید فهمیده
  • 55666692
مجوز ها و تاییدیه ها