اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه امام رضا

آزمایشگاه خیریه امام رضا

  • آدرس تهران - اسلامشهر - انتهای خیابان آیت اله کاشانی - کوچه شهید فضلی
  • تلفن 02156124793

درباره آزمایشگاه خیریه امام رضا


آدرس آزمایشگاه خیریه امام رضا

  • تهران - اسلامشهر - انتهای خیابان آیت اله کاشانی - کوچه شهید فضلی
  • 02156124793