اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه داور پناه

آزمایشگاه داور پناه

  • آدرس تهران - خیابان حافظ - چهارراه کالج - روبروی دانشگاه امیر کبیر - کوچه جمشید
  • تلفن 88809820

درباره آزمایشگاه داور پناه


آدرس آزمایشگاه داور پناه

  • تهران - خیابان حافظ - چهارراه کالج - روبروی دانشگاه امیر کبیر - کوچه جمشید
  • 88809820