آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر حبیبی (نیمه وقت

  • آدرس تهران - خیابان نوفل لوشاتو - شماره 18-20
  • تلفن 66700171 , 66700173

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر حبیبی (نیمه وقت


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر حبیبی (نیمه وقت
  • تهران - خیابان نوفل لوشاتو - شماره 18-20
  • 66700171 - 66700173
مجوز ها و تاییدیه ها