اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص دکتر سلاجقه

آزمایشگاه تشخیص دکتر سلاجقه

  • آدرس تهران - خیابان آزادی - بلوار شهید اکبری - نبش کوچه قاسمی غربی
  • تلفن 66059860

درباره آزمایشگاه تشخیص دکتر سلاجقه


آدرس آزمایشگاه تشخیص دکتر سلاجقه

  • تهران - خیابان آزادی - بلوار شهید اکبری - نبش کوچه قاسمی غربی
  • 66059860