اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه طرفه

آزمایشگاه طرفه

  • آدرس تهران - بالاتراز میدان بهارستان - خیابان بهارستان - روبروی تبلیغات اسلامی
  • تلفن 77626550,77626559

درباره آزمایشگاه طرفه


آدرس آزمایشگاه طرفه

  • تهران - بالاتراز میدان بهارستان - خیابان بهارستان - روبروی تبلیغات اسلامی
  • 77626550, 77626559