اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا

  • آدرس تهران - خیابان شریعتی - خیابان ظفر - خیابان بهروز - پلاک 62 - واحد 2
  • تلفن 22922956

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا

  • تهران - خیابان شریعتی - خیابان ظفر - خیابان بهروز - پلاک 62 - واحد 2
  • 22922956