آزمایشگاه دکترلسان پزشکی

آزمایشگاه دکترلسان پزشکی

  • آدرس تهران - ابتدای پل جلال آل احمد - شهرک ژاندارمری - پلاک 195
  • تلفن 88256494

درباره آزمایشگاه دکترلسان پزشکی


آدرس آزمایشگاه دکترلسان پزشکی

  • تهران - ابتدای پل جلال آل احمد - شهرک ژاندارمری - پلاک 195
  • 88256494