آزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه شهرداری منطقه 3

  • آدرس تهران - خیابان شریعتی - بالاترازسه راه ضرابخانه - درمانگاه شبانه روزی شهرداری منطقه 3
  • تلفن 22253646

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه شهرداری منطقه 3


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه شهرداری منطقه 3
  • تهران - خیابان شریعتی - بالاترازسه راه ضرابخانه - درمانگاه شبانه روزی شهرداری منطقه 3
  • 22253646
مجوز ها و تاییدیه ها