آزمایشگاه دکترمحمدیان

آزمایشگاه دکترمحمدیان

  • آدرس تهران - جاده ساوه - شهرگلستان - ابتدای بلواراصلی - ساختمان سینا - واحد 13و14
  • تلفن 56744517

درباره آزمایشگاه دکترمحمدیان


آدرس آزمایشگاه دکترمحمدیان

  • تهران - جاده ساوه - شهرگلستان - ابتدای بلواراصلی - ساختمان سینا - واحد 13و14
  • 56744517