اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه مهرگان

آزمایشگاه مهرگان

  • آدرس تهران - شهرقدس - بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان ازادی - پاساژ ظریف نیا
  • تلفن 46840507

درباره آزمایشگاه مهرگان


آدرس آزمایشگاه مهرگان

  • تهران - شهرقدس - بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان ازادی - پاساژ ظریف نیا
  • 46840507