اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ولیعصر(ع‍ج)

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ولیعصر(ع‍ج)

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر (ع‍ج ) - روبروی پارک ساعی - نبش کوچه آبشار - پلاک1
  • تلفن 56368100

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی ولیعصر(ع‍ج)


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی ولیعصر(ع‍ج)

  • تهران - خیابان ولیعصر (ع‍ج ) - روبروی پارک ساعی - نبش کوچه آبشار - پلاک1
  • 56368100