اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی اختیاریه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی اختیاریه

  • آدرس تهران - خیابان پاسداران - بالاتر ازچهارراه پاسداران - نبش بهارستان 4 - پلاک 4 - طبقه 2
  • تلفن 22540886

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی اختیاریه


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی اختیاریه

  • تهران - خیابان پاسداران - بالاتر ازچهارراه پاسداران - نبش بهارستان 4 - پلاک 4 - طبقه 2
  • 22540886