آزمایشگاه مرکزجراحی محدودوسرپائی شقایق

  • آدرس تهران - خیابان فتحی شقاقی - بین بیستون وچهلستون - پلاک 74
  • تلفن 88705380 , 5

درباره آزمایشگاه مرکزجراحی محدودوسرپائی شقایق


آدرس آزمایشگاه مرکزجراحی محدودوسرپائی شقایق
  • تهران - خیابان فتحی شقاقی - بین بیستون وچهلستون - پلاک 74
  • 88705380 - 5
مجوز ها و تاییدیه ها