اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تخصصی لقمان شهر کرمانشاه

آزمایشگاه تخصصی لقمان شهر کرمانشاه

  • آدرس کرمانشاه - روبروی هتل بیستون - کوی لادن - پلاک18 - آزمایشگاه تخصصی لقمان
  • تلفن 08337229566

درباره آزمایشگاه تخصصی لقمان شهر کرمانشاه


آدرس آزمایشگاه تخصصی لقمان شهر کرمانشاه

  • کرمانشاه - روبروی هتل بیستون - کوی لادن - پلاک18 - آزمایشگاه تخصصی لقمان
  • 08337229566