اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترشهیدی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترشهیدی

  • آدرس تهران - خیابان میرداماد - خیابان بهروز - ساختمان امیر - پلاک 17
  • تلفن 22277683

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترشهیدی


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترشهیدی

  • تهران - خیابان میرداماد - خیابان بهروز - ساختمان امیر - پلاک 17
  • 22277683