اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر جعفر زاده

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر جعفر زاده

  • آدرس تهران - خیابان قزوین - دوراهی قپان - خیابان امین الملک - خیابان شهید محمودزاده - کوچه احمد دهقان - پلاک137
  • تلفن 55700707

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر جعفر زاده


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر جعفر زاده

  • تهران - خیابان قزوین - دوراهی قپان - خیابان امین الملک - خیابان شهید محمودزاده - کوچه احمد دهقان - پلاک137
  • 55700707