اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایران

  • آدرس تهران - خیابان رودکی - بین چها رراه مرتضوی و وثوق - ساختمان نادر - پلاک 244
  • تلفن 66830417

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایران


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایران

  • تهران - خیابان رودکی - بین چها رراه مرتضوی و وثوق - ساختمان نادر - پلاک 244
  • 66830417