اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی شهدای علی آباد

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی شهدای علی آباد

  • آدرس تهران - خیابان شهید رجائی - بلوارشهد دستواره - 24 متری باستانی پور - پلاک 35
  • تلفن 55086688

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی شهدای علی آباد


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی شهدای علی آباد

  • تهران - خیابان شهید رجائی - بلوارشهد دستواره - 24 متری باستانی پور - پلاک 35
  • 55086688