آزمایشگاه لولاگر

  • آدرس تهران - خیابان آذربایجان - خیابان خوش - بین دامپزشکی و آذربایجان
  • تلفن 66835000 , 6835114

درباره آزمایشگاه لولاگر


آدرس آزمایشگاه لولاگر
  • تهران - خیابان آذربایجان - خیابان خوش - بین دامپزشکی و آذربایجان
  • 66835000 - 6835114
مجوز ها و تاییدیه ها