اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه دکتر نژاد اکبری

آزمایشگاه دکتر نژاد اکبری

  • آدرس تهران – شهریار – میدان معلم - خیابان شهید بهشتی - جنب ساختمان هلال احمر
  • تلفن 65276982,65276983

درباره آزمایشگاه دکتر نژاد اکبری


آدرس آزمایشگاه دکتر نژاد اکبری

  • تهران – شهریار – میدان معلم - خیابان شهید بهشتی - جنب ساختمان هلال احمر
  • 65276982, 65276983