اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه شرکت تعاونی آزمایشگاه پزشکی ری نوین(پزشکی ری)

آزمایشگاه شرکت تعاونی آزمایشگاه پزشکی ری نوین(پزشکی ری)

  • آدرس تهران - سه راه ورامین - جنب اداره پست - روبروی امامزاده عبداله - پلاک 1476
  • تلفن 55909322,5659205

درباره آزمایشگاه شرکت تعاونی آزمایشگاه پزشکی ری نوین(پزشکی ری)


آدرس آزمایشگاه شرکت تعاونی آزمایشگاه پزشکی ری نوین(پزشکی ری)

  • تهران - سه راه ورامین - جنب اداره پست - روبروی امامزاده عبداله - پلاک 1476
  • 55909322, 5659205