اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتروصال

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتروصال

  • آدرس تهران - شهرک غرب (قدس) - بلوارپونک باختری - بعدازچهارراه فرحزاد - پلاک 2
  • تلفن 88081793

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتروصال


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتروصال

  • تهران - شهرک غرب (قدس) - بلوارپونک باختری - بعدازچهارراه فرحزاد - پلاک 2
  • 88081793