اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوید

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوید

  • آدرس تهران - خیابان آذربایجان -خیابان قصرالدشت - بوستان سعدی - پلاک 572طبقه دوم
  • تلفن 66862750

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوید


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوید

  • تهران - خیابان آذربایجان -خیابان قصرالدشت - بوستان سعدی - پلاک 572طبقه دوم
  • 66862750