اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه شهدای مسجدجامع غدیرخم

آزمایشگاه خیریه شهدای مسجدجامع غدیرخم

  • آدرس تهران - پاسداران - نگارستان هشتم - میدان فرخی یزدی
  • تلفن 22842000

درباره آزمایشگاه خیریه شهدای مسجدجامع غدیرخم


هیچ کدام از بیمه هارا پشتیبانی نمیکنند.

آدرس آزمایشگاه خیریه شهدای مسجدجامع غدیرخم

  • تهران - پاسداران - نگارستان هشتم - میدان فرخی یزدی
  • 22842000