آزمایشگاه ایرانپارس

  • آدرس تهران - خیابان جنت آباد شمالی - خیابان گلزار شرقی - در مانگاه ایرانپارس
  • تلفن 44826247

درباره آزمایشگاه ایرانپارس


آدرس آزمایشگاه ایرانپارس
  • تهران - خیابان جنت آباد شمالی - خیابان گلزار شرقی - در مانگاه ایرانپارس
  • 44826247
مجوز ها و تاییدیه ها