اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه ایرانپارس

آزمایشگاه ایرانپارس

  • آدرس تهران - خیابان جنت آباد شمالی - خیابان گلزار شرقی - در مانگاه ایرانپارس
  • تلفن 44826247

درباره آزمایشگاه ایرانپارس


آدرس آزمایشگاه ایرانپارس

  • تهران - خیابان جنت آباد شمالی - خیابان گلزار شرقی - در مانگاه ایرانپارس
  • 44826247