اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی جلوه

آزمایشگاه تشخیص طبی جلوه

  • آدرس تهران - بزرگراه رسالت - سرسبز شرقی - پلاک526
  • تلفن 77804181

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی جلوه


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی جلوه

  • تهران - بزرگراه رسالت - سرسبز شرقی - پلاک526
  • 77804181