گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه تشخیص طبی جلوه

  • آدرس تهران - بزرگراه رسالت - سرسبز شرقی - پلاک526
  • تلفن 77804181

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی جلوه


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی جلوه
  • تهران - بزرگراه رسالت - سرسبز شرقی - پلاک526
  • 77804181
مجوز ها و تاییدیه ها