اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی باقر شهر

آزمایشگاه تشخیص طبی باقر شهر

  • آدرس تهران - جاده قدیم قم - باقر شهر - بلوار امام خمینی - پلاک 703
  • تلفن 55203020

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی باقر شهر


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی باقر شهر

  • تهران - جاده قدیم قم - باقر شهر - بلوار امام خمینی - پلاک 703
  • 55203020