اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی

  • آدرس تهران - خیابان آفریقا - بالاتراز میرداماد - خیابان شهید هرمزستاری - شماره 4
  • تلفن 88787900,8786151

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی

  • تهران - خیابان آفریقا - بالاتراز میرداماد - خیابان شهید هرمزستاری - شماره 4
  • 88787900, 8786151