گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی

  • آدرس تهران - خیابان آفریقا - بالاتراز میرداماد - خیابان شهید هرمزستاری - شماره 4
  • تلفن 88787900 , 8786151

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی
  • تهران - خیابان آفریقا - بالاتراز میرداماد - خیابان شهید هرمزستاری - شماره 4
  • 88787900 - 8786151
مجوز ها و تاییدیه ها