اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمی

آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمی

  • آدرس تهران - ستارخان - خیابان پاتریس - پلاک 30
  • تلفن 66930847

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمی


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمی

  • تهران - ستارخان - خیابان پاتریس - پلاک 30
  • 66930847