آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمی

  • آدرس تهران - ستارخان - خیابان پاتریس - پلاک 30
  • تلفن 66930847

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمی


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمی
  • تهران - ستارخان - خیابان پاتریس - پلاک 30
  • 66930847
مجوز ها و تاییدیه ها