اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خرازی

آزمایشگاه خرازی

  • آدرس تهران - خیابان پیروزی - مقابل خیابان دوم نیروی هوائی - پلاک 861
  • تلفن 77439967

درباره آزمایشگاه خرازی


آدرس آزمایشگاه خرازی

  • تهران - خیابان پیروزی - مقابل خیابان دوم نیروی هوائی - پلاک 861
  • 77439967