اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه مرکز بهداشت ورامین

آزمایشگاه مرکز بهداشت ورامین

  • آدرس تهران - ورامین - خیابان شهید بهشتی - جنب شهرداری
  • تلفن 36254185

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشت ورامین


آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشت ورامین

  • تهران - ورامین - خیابان شهید بهشتی - جنب شهرداری
  • 36254185