آزمایشگاه مرکز بهداشت ورامین

  • آدرس تهران - ورامین - خیابان شهید بهشتی - جنب شهرداری
  • تلفن 36254185

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشت ورامین


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشت ورامین
  • تهران - ورامین - خیابان شهید بهشتی - جنب شهرداری
  • 36254185
مجوز ها و تاییدیه ها