اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه پگاه

آزمایشگاه درمانگاه پگاه

  • آدرس تهران - خیابان شریعتی - خیابان خواجه عبداله انصاری - نبش کوچه 18 - پلاک 22
  • تلفن 22887579,22887582

درباره آزمایشگاه درمانگاه پگاه


شبانه روزی

آدرس آزمایشگاه درمانگاه پگاه

  • تهران - خیابان شریعتی - خیابان خواجه عبداله انصاری - نبش کوچه 18 - پلاک 22
  • 22887579, 22887582