اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پارتیان

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پارتیان

  • آدرس تهران - بزرگراه رسالت - 16 متری اول جنوبی (شهید همایی ) - پلاک 291
  • تلفن

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پارتیان


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پارتیان

  • تهران - بزرگراه رسالت - 16 متری اول جنوبی (شهید همایی ) - پلاک 291