اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه فرهنگ

آزمایشگاه درمانگاه فرهنگ

  • آدرس تهران - شهریار - فاز 1 اندیشه - خیابان 7 غربی - پلاک12
  • تلفن 65525123

درباره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگ


آدرس آزمایشگاه درمانگاه فرهنگ

  • تهران - شهریار - فاز 1 اندیشه - خیابان 7 غربی - پلاک12
  • 65525123