اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی رودهن

آزمایشگاه تشخیص طبی رودهن

  • آدرس تهران - رودهن (شهرستان دماوند) - بلوارامام خمینی - روبروی کلانتری 13
  • تلفن 76503181

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی رودهن


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی رودهن

  • تهران - رودهن (شهرستان دماوند) - بلوارامام خمینی - روبروی کلانتری 13
  • 76503181