آزمایشگاه قیامدشت

آزمایشگاه قیامدشت

  • آدرس تهران - کیلومتر20جاده خاوران - قیامدشت - خیابان ولیعصرجنوبی - کوچه هفتم-پلاک 4
  • تلفن 33584488

درباره آزمایشگاه قیامدشت


آدرس آزمایشگاه قیامدشت

  • تهران - کیلومتر20جاده خاوران - قیامدشت - خیابان ولیعصرجنوبی - کوچه هفتم-پلاک 4
  • 33584488